PRIVACYVERKLARING 

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. In mijn privacyverklaring kun je lezen hoe ik je informatie verwerk en wat ik daarbij doe om vertrouwelijk, veilig en zo beperkt mogelijk met je gegevens om te gaan.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacybeleid. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Marga Manders
2018

 

Bescherming persoonsgegevens
Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Gegevens Bescherming (AVG).

Over mij
De website www.margamanders.nl wordt beheerd door Marga Manders.
Mijn gegevens zijn:
Marga Manders
Heijendaalseweg 53
6524SE Nijmegen
06-44716350
KvK nummer: 64988015

Welke gegevens verzamel ik
Wanneer jij je aanmeldt voor een kosteloos kennismakingsgesprek, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, vraag ik je om gegevens.
Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
– voor- en achternaam
– bedrijfsnaam
– straat en huisnummer
– postcode en woonplaats
– emailadres
– telefoonnummer

Met welk doel gebruik de persoonsgevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
-Je naam, adres en emailadres gebruik ik voor
-het uitvoeren van de opdracht
– voor facturatie van geleverde diensten
– voor het delen van nieuws
– voor het delen van kennis
Ik sla deze gegevens op in mijn email-en administratiesysteem en kan deze gegevens gebruiken om je nieuws toe te sturen of kennis te delen.
Ik vraag je om toestemming om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maande verwijderd.
– Je telefoonnummer gebruik ik voor telefonische contacten met je, en voor contacten via WhatsApp.

Met wie deel ik je persoonsgevens
Ik deel jouw gegevens met Taxtigers voor het verwerken van mijn boekhoudkundige zaken en met de Belastingdienst om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen.
Met jouw toestemming is het ook mogelijk om je gegevens te delen met opdrachtgevers die betalen voor de diensten waarvan jij bij mij gebruik maakt.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, passend bij het niveau van gegevens die ik verwerk.

Cookies
Op mijn website maak ik geen gebruik van cookies.

Social media en links naar externe websites
Ik wil het graag je zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van de buttons social media, van de kanalen Facebook en Linkedin. Lees de privacyverklaringen van deze social media om te weten hoe zij met privacy omgaan.
Op mijn website kun je link(s) naar externe website(s) aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Marga Manders. Het kan zijn dat deze externe website(s) gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik je hiervoor naar de cookie-of privacyverklaring van de betreffende website(s).

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
De gegevens in mijn boekhouding bewaar ik tenminste 7 jaar om al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw gegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan via een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via
mail@margamanders.nl

 

Wijzigingen
Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerktreding.